Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego